GGZ Nederland zocht een partner voor de bouw van haar platform

GGZ Nederland ondergaat de transitie van een centraal aangestuurde belangenorganisatie naar een Next Level organisatie, die slagvaardig de toekomst in kan kijken. De eisen die aan een belangenorganisatie worden gesteld zijn in de afgelopen jaren namelijk flink veranderd. GGZ Nederland wil als Next Level organisatie nóg meer doen wat de leden verwachten. Vanuit deze verandering wil GGZ Nederland haar medewerkers en leden facilliteren met een website en ledenplatform waarop laagdrempelig interactie mogelijk is. Daarom was GGZ Nederland op zoek naar een partner die hen kon helpen bij de overstap van het huidige platform naar een nieuw platform. Naast de veranderende organisatie was het bestaande platform zowel op technisch als functioneel vlak aan vernieuwing toe.

Eerst de wensen van de doelgroep kennen...

Voor de start (het bouwen) is TrueLime Consulting met GGZ Nederland aan de slag gegaan om de doelgroepen van GGZ Nederland én hun behoeften voor het online platform in kaart te brengen. Daarvoor namen onze consultants interviews af met 20 personen en verwerkten zij deze individuele interviews via empathy maps uit naar 3 persona’s. Alle inzichten en informatie leidden tot de productvisie voor het online platform. Dit platform krijgt een openbaar en een besloten gedeelte, waarbij content makkelijk gedeeld kan worden, gepersonaliseerd getoond en met mogelijkheid tot interactie.

... en daarna scrummatig werken aan de realisatie.

De persona's en productvisie blijven een belangrijke rol spelen tijdens de realisatie. De komende maanden werken we scrummatig aan het nieuwe platform, waarbij de GGZ Nederland en TrueLime werkplekken delen op beide locaties Amersfoort en Breda.

Over GGZ Nederland

Bij GGZ Nederland werken ongeveer 45 medewerkers en zijn ruim honderd leden aangesloten. Dit varieert van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders. Hun gezamenlijke omzet is ruim vijf miljard euro. Er werken in totaal zo’n 89.000 medewerkers in de GGZ. Deze medewerkers verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar. GGZ Nederland vertegenwoordigt ruim 90% van de zorg en het personeel in de geestelijke gezondheidszorg.

GGZ Nederland streeft ernaar om landelijk goede afspraken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiënten-organisaties en andere partners zodat lid-instellingen de ruimte krijgen doelmatige en innovatieve zorg te leveren en de kwaliteit op een hoog niveau te houden.
logo GGZ nederland