Voor een onderwijsorganisatie zijn kennis en informatie belangrijk. Je wilt studenten en hun ouders goede en vraaggerichte dienstverlening bieden, en medewerkers helpen hun werk makkelijker en beter te doen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Je hebt immers met verschillende betrokkenen en uiteenlopende belangen te maken. Er spelen vragen als:

 • Hoe zorg je dat je aantrekkelijk blijft voor nieuwe studenten?
 • Hoe zorg je dat (aankomend) studenten de juiste informatie vinden?
 • Hoe vinden medewerkers hun weg in een woud aan applicaties?
 • Hoe laat je onderwijs nog beter aansluiten bij het bedrijfsleven?
 • Hoe werf je nieuwe collega’s in een krappe arbeidsmarkt?
 • Hoe haal je meer uit je alumni?
TrueLime helpt onderwijsorganisaties écht vooruit met digitale oplossingen.

TrueLime als digitale partner in het onderwijs

Oplossingen met als doel meer tijd voor studenten en docenten.

Bewezen succesvolle aanpak

Digitalisering in de maatschappij neemt toe. Dit heeft als gevolg dat veel gedrag, beslissingen en processen worden bepaald door software en data. Een digitale transformatie voor consumenten, bedrijven en overheden is onvermijdelijk. Digitaal samenwerken en het online delen van kennis en producten wordt steeds belangrijker. TrueLime bedenkt en creëert online oplossingen om in een veilige en geïntegreerde omgeving samen te werken. Onafhankelijk van plaats en tijd. Platformen zoals websites voor onderwijs, intranetten, communities, portals en digitale werkplekken zijn onmisbaar in deze digitale maatschappij.

Meer over (student- of medewerker)portalen voor onderwijsorganisaties

Voor succesvolle implementaties van onze oplossingen maken we gebruik van onze bewezen aanpak:

1. Visie en strategie
Als je niet weet waar je bent, komt je nooit waar je wilt zijn. Daarom is het belangrijk om scherp zicht te hebben op wat je als organisatie wilt zijn en bereiken, hoe je applicatielandschap eruit ziet, wat interne en externe doelgroepen nodig hebben. Op basis van die kwalitatieve en kwantitatieve inzichten helpen we opdrachtgevers met het vaststellen van hun visie en strategie, inclusief de juiste (meetbare) doelstellingen (kpi’s, kritieke prestatie-indicatoren) en een stappenplan/roadmap om die doelstellingen te bereiken.

2. Concept en design
Welke systemen worden nu waarvoor gebruikt? Hoe ervaren studenten of medewerkers die applicaties? Wat kan er beter en wat ontbreekt er misschien nog? Aan de hand van persona’s, customer/employee journeys en technische architectuur brengen we in kaart wat de juiste oplossing is. Met user stories, user experience-design (UX) en visueel ontwerp geven we concreet vorm aan de oplossing.

3. Implementatie en configuratie
Voor de implementatie van nieuwe oplossingen in bestaande omgevingen gebruiken we zo veel mogelijk standaardcomponenten die we op een logische manier verweven met het applicatielandschap dat er al is. Daarbij is ons streven altijd om zo snel mogelijk met een MVP (minimum viable product) live te gaan. Overigens is het voor ons geen uitgemaakte zaak dat onze eigen technische oplossingen voor klanten altijd de beste zijn. We adviseren regelmatig interne en externe digitale systemen van andere aanbieders.

4. Continu verbeteren
Een digitale omgeving is nooit af. Daarvoor volgen digitale ontwikkelingen elkaar te snel op. Organisaties zijn voortdurend in beweging. Het MVP dient dan ook als fundament en op door te ontwikkelen op basis van het dagelijks gebruik, meten en testen. Op deze manier zorgen we aantoonbaar dat de doelstellingen van het digitale platform gehaald worden, ook als de omstandigheden veranderen

Succesvolle oplossingen

Deltion College

Succesvolle migratie naar een nieuw digitaal platform midden in het primaire proces.

ROC’s van Amsterdam en Flevoland

Meer nieuwe aanmeldingen door gepersonaliseerd opleidingsadvies op prijswinnende mobile-first websites.

Koninklijke Visio

Flexibele digitale lesmodules voor leerlingen met een visuele beperking.

Waarom TrueLime als digitale partner?

 • Jarenlange ervaring in het onderwijs
 • Langdurige klantrelaties (gemiddeld > 5-10 jaar)
 • Persoonlijke aanpak: we doen het écht samen
 • Visie en strategie, concept en ontwerp, implementatie en doorontwikkeling in één hand
 • Tientallen standaardcomponenten/modules beschikbaar

Door intensieve samenwerking, met het belang van de student, docent of medewerker die de digitale oplossing gebruiken voorop, ontstaat het beste resultaat

ROCvA: meer nieuwe aanmeldingen door gepersonaliseerd opleidingsadvies op prijswinnende mobile-first website

"Iedereen is erg enthousiast over de nieuwe websites. Medewerkers moeten wennen nu studenten écht centraal staan. In het design is veel rekening gehouden met mobiel gebruik. We zien nu al dat het aantal aanmeldingen via mobiel stijgt.”

Alex Borburg - manager online en product owner ROCvA en ROCvF

Laten we samen kijken wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen

Laat je gegevens achter en Eddy neemt zo snel mogelijk contact met je op! Hij vertelt je graag meer over digitalisering in het onderwijs en wat TrueLime kan betekenen voor jouw organisatie.
LimeScape.Form.MandatoryFields