Voor een zorg- of welzijnsorganisatie zijn kennis en informatie belangrijk. Je wilt cliënten en naasten goede en vraaggerichte dienstverlening bieden, en medewerkers helpen hun werk makkelijker en beter te doen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Je hebt immers met verschillende betrokkenen en uiteenlopende belangen te maken. Er spelen vragen als:

 • Hoe zorg je dat patiënten de juiste informatie vinden?
 • Hoe zorg je dat familie op de hoogte blijft over het welzijn van hun naasten?
 • Hoe vinden medewerkers hun weg in een woud aan applicaties?
 • Hoe blijven verschillende locaties in contact met elkaar?
 • Hoe zorg je dat teams van elkaar blijven leren?
 • Hoe werf je nieuwe collega’s in een krappe arbeidsmarkt?
TrueLime helpt zorg- en welzijnsorganisaties écht vooruit met digitale oplossingen.

TrueLime als digitale partner in de zorg

Oplossingen met als doel meer tijd voor zorg aan patiënten en cliënten.

Bewezen succesvolle aanpak

Digitalisering biedt kansen om effectiever beslissingen te nemen, efficiënter samen te werken en gemakkelijker in te spelen op veranderende behoeften van patiënten/cliënten, hun naasten en andere stakeholders. TrueLime ontwikkelt digitale platformen die hierbij noodzakelijk zijn. Zo kan er, onafhankelijk van plaats en tijd, gewerkt worden in een veilige en geïntegreerde digitale omgeving. Denk aan websites, intranetten, community’s, portalen, apps en digitale werkomgevingen.

Meer over de digitale werkomgeving voor zorg- en welzijnsorganisaties

Voor succesvolle implementaties van onze oplossingen maken we gebruik van onze bewezen aanpak:

1. Visie en strategie
Als je niet weet waar je bent, komt je nooit waar je wilt zijn. Daarom is het belangrijk om scherp zicht te hebben op wat je als organisatie wilt zijn en bereiken, hoe je applicatielandschap eruit ziet, wat interne en externe doelgroepen nodig hebben. Op basis van die kwalitatieve en kwantitatieve inzichten helpen we opdrachtgevers met het vaststellen van hun visie en strategie, inclusief de juiste (meetbare) doelstellingen (kpi’s, kritieke prestatie-indicatoren) en een stappenplan/roadmap om die doelstellingen te bereiken.

2. Concept en design
Welke systemen worden nu waarvoor gebruikt? Hoe ervaren patiënten of medewerkers die applicaties? Wat kan er beter en wat ontbreekt er misschien nog? Aan de hand van persona’s, customer/employee journeys en technische architectuur brengen we in kaart wat de juiste oplossing is. Met user stories, user experience-design (UX) en visueel ontwerp geven we concreet vorm aan de oplossing.

3. Implementatie en configuratie
Voor de implementatie van nieuwe oplossingen in bestaande omgevingen gebruiken we zo veel mogelijk standaardcomponenten die we op een logische manier verweven met het applicatielandschap dat er al is. Daarbij is ons streven altijd om zo snel mogelijk met een MVP (minimum viable product) live te gaan. Overigens is het voor ons geen uitgemaakte zaak dat onze eigen technische oplossingen voor klanten altijd de beste zijn. We adviseren regelmatig interne en externe digitale systemen van andere aanbieders.

4. Continu verbeteren
Een digitale omgeving is nooit af. Daarvoor volgen digitale ontwikkelingen elkaar te snel op. Organisaties zijn voortdurend in beweging. Het MVP dient dan ook als fundament en op door te ontwikkelen op basis van het dagelijks gebruik, meten en testen. Op deze manier zorgen we aantoonbaar dat de doelstellingen van het digitale platform gehaald worden, ook als de omstandigheden veranderen.

Succesvolle oplossingen

Radboudumc

Eén platform voor patiënten, professionals en zorgmedewerkers dat aan de eisen van alle stakeholders voldoet.

Stichting PVP

Een digitale werkomgeving die zorgt voor verbondenheid tussen medewerkers en leden in het hele land.

UMC Utrecht

Klantgerichte, responsive websites voor het UMC Utrecht.

Waarom TrueLime als digitale partner?

 • Jarenlange ervaring in zorg en welzijn
 • Langdurige klantrelaties (gemiddeld > 5-10 jaar)
 • Persoonlijke aanpak: we doen het écht samen
 • Visie en strategie, concept en ontwerp, implementatie en doorontwikkeling in één hand
 • Tientallen standaardcomponenten/modules beschikbaar

Door intensieve samenwerking, met het belang van de patiënt/cliënt, zorgprofessional of medewerker die de digitale oplossing gebruikt voorop, ontstaat het beste resultaat

Radboudumc: digitaal platform voor interne en externe doelgroepen dat aan de wensen van alle stakeholders voldoet

"Een nieuw digitaal platform raakt iedereen binnen de organisatie. Alle afdelingen en organisatieonderdelen hadden zo hun eigen wensen. En het ontwikkelde platform komt tegemoet aan al deze wensen. Het is een goede basis voor verdere ontwikkeling."

Bruno van de Laar - Senior adviseur

Wat kunnen we voor jouw organisatie betekenen?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. We maken graag kennis, horen over jouw situatie en uitdagingen, en delen graag over onze ervaringen met interne en externe digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking in zorg- en welzijnsorganisaties.
LimeScape.Form.MandatoryFields