Over het AKJ

Wij zitten nu (februari 2022) in het 50ste bestaansjaar van het AKJ. Wij geven informatie en advies en ondersteunen cliënten die te maken hebben met de jeugdwet. De informatie en advies taak vervullen we voor het hele land. Voor de ondersteuningstaak zijn wij zelf in zes provincies werkzaam en in de andere zes provincies is dat ZorgBelang. Door het hele land bezoeken wij ook leefgroepen waar kinderen/jongeren leven die niet meer thuis (kunnen) wonen. Degene die deze kerntaken uitvoeren heten vertrouwenspersonen.
Het AKJ heeft ook een zusterstichting genaamd Zorgstem. Zorgstem ondersteunt cliënten vanuit de Wet Zorg & Dwang.

Wat nu?

Het AKJ heeft tot het in gebruik nemen van Octopus een registratiesysteem wat lastig te beheren was. De code waarop het systeem gebouwd was, was niet altijd te doorgronden en doorontwikkeling daardoor kostbaar. De doorontwikkeling was wel wenselijk gezien het registreren gemakkelijk en efficiënt moet gaan. Zoals je wellicht wel kan begrijpen is iedere uur die door een vertrouwenspersoon wordt gebruikt voor registratie ‘verloren’ tijd voor de cliënt. Uiteraard is het ook voor de cliënt nuttig dat alle informatie geordend en overzichtelijk bij elkaar gebracht kan worden aangezien dit ten goede komt van de kerntaken.

Vanuit Zorgstem wordt er al vanaf januari 2020 gewerkt met Octopus. In die hoedanigheid hebben wij dan ook kennis gemaakt met het systeem. Gezien de ontwikkeling t.b.v. gemak en efficiëntie hebben we vervolgens na diverse gesprekken en demo’s besloten om Octopus in gebruik te gaan nemen. Voor dit ontwikkel en inrichtingsproces hebben we in 8 maanden de tijd genomen. In deze tijd hebben we nauw samengewerkt met een projectleider, product-owner en diverse ontwikkelaars om een wenselijk eindproduct te krijgen, welk ons doel behartigd.

Gemak & Efficiëntie

Dan is natuurlijk de vraag: is het gelukt om meer gemak en efficiëntie te krijgen door het gebruik van het registratiesysteem Octopus? Het antwoord is ja. Uiteraard is dat niet zonder slag of stoot gegaan, daar een verandering in de organisatie geen technische exercitie is. Vanuit onze kant hebben wij dan ook veel tijd en moeite gestoken in het maken van een handleiding, organiseren van trainingen, medewerkers klaarstomen als vraagbaak en dat is ons inziens goed weggezet.

In het systeem is het nu heel gemakkelijk om een signaal aan te maken en kan deze efficiënt gevolgd worden met tijdsbewaking, is het gemakkelijk om een standaardbrief toe te voegen aan een bepaalde ondersteuningsstap (procedurestap) in het systeem en kunnen wij vanuit het AKJ genoeg informatie ophalen voor cliënten en externen. Het is altijd wennen een nieuw systeem en we gebruiken het systeem nu vanaf 1 januari 2022. Met de ongemakken komen we weer bij TrueLime die ons gaat helpen deze op te lossen door inrichting en ontwikkeling. De samenwerking daarin is voor ons erg belangrijk, gelukkig is deze erg laagdrempelig en toegankelijk.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op!
LimeScape.Form.MandatoryFields