Community / Klantportaal

Hoe kun je als bedrijf een sterke klantrelatie onderhouden, bruikbare inzichten verzamelen en klanten tegelijkertijd betrokken houden? Het ontwikkelen van een community kan hiervoor uitkomst bieden. In de meest ideale situatie sluiten de website en het portaal dan naadloos op elkaar aan; een goed voorbeeld hiervan is de oplossing die wij ontwikkelden voor Bovag. Het resultaat van deze samenwerking is een ledenportaal dat de relatie met bestaande leden -én niet-leden- versterkt, en de meerwaarde van een lidmaatschap goed zichtbaar maakt. Op een eigentijdse, responsive website vinden BOVAG-leden snel de informatie die aansluit op hun vraag en branche. Eenmaal ingelogd hebben bezoekers toegang tot alle dossiers, artikelen en tools die ze nodig hebben. Bovendien blijven ze eenvoudig op de hoogte van ontwikkelingen in hun branche dankzij gepersonaliseerde nieuwsbrieven.

Klantportaal

De basis van een portaal is vaak een webpagina, die dient als ‘toegangspoort’ naar andere (relevante) pagina’s – vaak met hetzelfde onderwerp. Ook in het geval van deze toepassing proberen wij altijd de meest optimale vorm te vinden, om op deze manier alle gestelde doelstellingen te kunnen bereiken. Interactie met je doelgroep (dus niet alleen het zenden van informatie) is hierbij een belangrijke factor. Op deze manier kun je bijvoorbeeld veel klantgerichter te werk gaan, en klanten hun eigen zaken laten regelen via de website.

Voor het CAK ontwikkelden wij ‘MijnCAK’ – een interactieve website (klantportaal), waarop niet alleen alle relevante informatie terug te vinden is, maar vooral ook waar de bezoeker zelf aan de slag kan. Niet alleen krijgen klanten van het CAK met het nieuwe klantportaal veel meer handelingsperspectief geboden, ook gaat de content veel meer uit van de ‘vraag van de klant’-en sluit dus beter aan bij de behoefte van de doelgroep. Zowel bekende als onbekende bezoekers kunnen zo de voor hen relevante informatie goed vinden. De wijze van dienstverlening is door het opzetten van deze nieuwe structuur enorm verbeterd, wat een belangrijke doelstelling was van dit project.