Intranet

Wij zien een intranet als een klassieke benaming voor een omgeving waar je kennis en ervaring deelt met collega’s – en waar je collega’s kunt terugvinden. Typische functionaliteiten voor een intranet zijn bijvoorbeeld een smoelenboek, nieuws en een overzicht van alle procedures. Een intranet is een uitstekend middel om al deze functionaliteiten te verenigen, zonder dat je de mogelijkheid inbouwt om ook digitaal echt samen te kunnen werken.

Een goed voorbeeld van een succesvol intranet is de oplossing die we voor het Van Gogh Museum hebben ontwikkeld. Voor -en met- het Van Gogh Museum zijn alle gewenste functionaliteiten in een relatief korte doorlooptijd neergezet. Naast goede basisfunctionaliteiten moest dit intranet meer mogelijkheden bieden tot interactie, en goed te gebruiken zijn op verschillende devices (vanwege wisselende werkplekken). De gezamenlijke aanpak heeft gezorgd voor een heldere en overzichtelijke navigatiestructuur, waarbij je gemakkelijk toegang hebt tot alle informatie. Het intranet wat is geïntroduceerd heeft merkbaar bijgedragen aan meer verbondenheid en de interactie tussen alle collega’s, wat één van de belangrijkste doelstellingen was van dit project.