Contractmanagement / Octopus

Bedrijven sluiten jaarlijks talloze contracten af, vaak met een grote diversiteit in looptijden, termijnen en voorwaarden. Hierdoor wordt er vaak niet op tijd onderhandeld, verlengd of opgezegd. Dit gebrek aan overzicht leidt vaak tot onnodige extra kosten.

De Octopus module Contractbeheer geeft inzicht in alle lopende contracten en de bijbehorende geschiedenis, bedrijfsprocessen, handelingen en kosten. Automatische notificaties voorkomen dat een termijn ongemerkt verloopt en je -ongewild- weer voor een bepaalde periode aan een contract vast zit.

Daarnaast biedt deze module een groot aantal voordelen, zoals het koppelen van contracten aan bepaalde afdelingen of medewerkers, inzicht in de afhankelijke bedrijfsprocessen  en bewaking en notificaties voor contracttermijnen.