Interne digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking zijn cruciaal voor het succes van organisaties. Zeker nu ze steeds meer hybride werken. Daar helpen we organisaties mee. Op basis van écht begrip van medewerkers en hun behoeften (empathy), en observatie van hun gedrag op digitale werkomgevingen (evidence). We beantwoorden vragen als:

 • Hoe bereik je medewerkers zodat ze geen belangrijke berichten meer missen?
 • Hoe vinden mensen cruciale informatie op tijd, waardoor ze klanten beter kunnen helpen?
 • Hoe kunnen medewerkers beter digitaal (samen)werken, waardoor het werk makkelijker wordt?
 • Wat zijn de behoeften en verwachtingen van medewerkers?
 • Welke oplossingen voor intranet en digital workplace passen het best bij uw organisatie?
 • Welke rol spelen Office 365 en in het bijzonder Teams in de digitale werkomgeving?
 • Hoe maakt u uw medewerkers meer betrokken waardoor de kwaliteit verbetert?
TrueLime helpt organisaties met oplossingen voor intranet en digital workplace die hun medewerkers écht helpen: menselijk digitaal.

TrueLime als partner voor intranet en digitale werkomgeving

Oplossingen die digitaal (samen)werken makkelijker, sneller en beter maken.

Waarom investeren in de digitale werkomgeving?

Van alle Nederlanders en Belgen is gemiddeld maar 11% betrokken bij hun werk. Liefst 74% is niet betrokken bij werk en organisatie, de overige 15% is afgehaakt, wrokkig en ongelukkig, en laat dat soms ook merken (Dur, Van Lent, 2018). Terwijl betrokken medewerkers minder vaak ziek zijn, langer in dienst blijven, productiever zijn en zorgen voor hogere klanttevredenheid en winst (Gallup, 2017).

50% van de Nederlanders en 66% van de Belgen hebben onvoldoende vaardigheden om goed digitaal (samen) te werken. (CBS, 2020). En 42% van de Nederlanders wil ook na de COVID-19 deels of zelfs volledig vanuit huis blijven werken, terwijl 14% van de mensen die niet (volledig) thuiswerken dat na de pandemie meer wil doen (TNO, 2021).

Dit vraagt van organisaties onder meer dat medewerkers de middelen hebben die hen helpen om hun werk te doen, zodat hun dagelijkse (werk)ervaring hen blijft motiveren. Dat zij kunnen leren hoe ze beter digitaal (samen) kunnen werken . En dat zij onafhankelijk van plaats en tijd hun werk (digitaal) kunnen blijven doen.

Bewezen succesvolle diensten

TrueLime helpt organisaties hier bij. Met als resultaat betere digitale tools én digitale skills. Efficiëntere en effectievere interne digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking. Maar ook: lager verzuim en verloop, en hogere betrokkenheid, productiviteit en klanttevredenheid.

1. Digital employee experience
Digital employee experience (#DEX) is een holistische en strategische manier van denken over en kijken naar (digitaal) werken en samenwerken, en de impact daarvan op mensen en organisaties. #DEX biedt een raamwerk om ontwikkelingen als intranet en digitale werkomgeving te kaderen én om digitale vaardigheden van medewerkers te peilen en verbeteren. Zo staan tools en skills in een breder perspectief, beter in lijn met organisatiedoelstellingen en met de behoeften en verwachtingen van medewerkers.

Consultant Christiaan Lustig schrijft samen met Tabhita Minten een boek over digital employee experience dat in maart 2021 uitkwam.

2. Strategie
Aan de hand van een beproefd model brengen we organisatievisie, behoeften van medewerkers, (on)mogelijkheden van technologie én van de fysieke werkplek bij elkaar. Op het snijpunt van deze vier perspectieven vinden we de ingrediënten voor de strategie. Die strategie voor intranet, digital workplace en digital employee experience (#DEX) ontwikkelen we in co-creatie met de opdrachtgever.

3. User experience (UX)- en grafisch design
Op basis van een intranet- of digital workplace-strategie, ontwerpen we gebruikservaringen die het verschil maken voor medewerkers. We creëren en testen navigatiestructuur, schrijven user stories, maken en testen user experience (UX)- en grafisch design.

4. Platformkeuze, inkoop en aanbesteding
TrueLime biedt technische oplossingen voor intranet en de digitale werkomgeving. Maar de markt biedt veel meer smaken en soms passen die beter bij onze opdrachtgevers. Daar komt nog bij de steeds groter wordende rol van Microsoft Office 365: wat betekent die voor uw organisatie?

We kunnen voor opdrachtgevers altijd het best passende technisch palet selecteren. En helpen om een inkoop- of aanbestedingstraject voor te bereiden en begeleiden. Zo maak je uiteindelijk de beste keuze voor je strategie én je organisatie.

5. Contentmigratie en -redactie
Zonder content geen intranet of digital workplace. Daarom inventariseren en beoordelen we de content op je huidige omgeving op kwaliteit. We stellen een contentstrategie op, ontwerpen en testen een menu-/navigatiestructuur, en adviseren over en begeleiden een contentmigratie. Ook helpen we redactieprocessen inrichten en -teams trainen.

6. Digitale vaardigheden/digitaal (samen)werken
Wat hebben mensen nodig om hun werk te kunnen doen? Hoe staat het met communicatie- en informatievaardigheden? En hoe krijgen zij hun digitale skills op een hoger niveau? We ontwikkelen hiervoor in co-creatie persona’s en employee journeys, en trainen en coachen medewerkers op het gebied van digitaal werken, communiceren en samenwerken.

7. Implementatie en adoptie
Een nieuw intranet of digital workplace wordt niet vanzelf gebruikt. Dat vraagt tijd, aandacht, communicatie, en activatie van medewerkers. Dat begint al bij het bepalen van strategie en de keuze voor een platform. Maar ook na lancering van nieuwe functionaliteit blijft er werk aan de winkel. We helpen medewerkers meer en betere digitale vaardigheden op te doen, wat het gebruik van digitale werkomgevingen ten goede komt.

8. Governance en beheer
Digital employee experience kan altijd beter. En een intranet of digital workplace is nooit af. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft. Doorlopend nieuwe en verbeterde content en functionaliteit ontwikkelen en de #DEX steeds verder verbeteren, vraagt om eigenaarschap. Om sturing op inhoud en proces, en stevig dagelijks beheer. We helpen dan ook om dit in te richten en bewaken.

9. Continue optimalisatie
User experience (UX) design omvat zowel ontwerp als proces. Wat vraagt uw medewerker van uw organisatie? Hoe faciliteert uw intranet dat? Wat kan beter, sneller, gemakkelijker? We testen voor medewerkers belangrijke taken, content en functionaliteit en ontwerpen nieuwe ideeën. Om vervolgens weer te testen en te leren of de digital employee experience (#DEX) is verbeterd.

Succesvolle praktijkcases

Radboudumc

Eén platform voor patiënten, professionals en zorgmedewerkers dat aan de eisen van alle stakeholders voldoet.

Waarom TrueLime als strategisch partner?

 • Jarenlange ervaring met intranet, digital workplace en digitaal (samen)werken
 • Langdurige klantrelaties (gemiddeld > 5-10 jaar)
 • Persoonlijke aanpak: we doen het écht samen
 • Visie en strategie, concept en ontwerp, training en adoptie in één hand
 • Diepgravende technische kennis en tientallen technische componenten/module

Door intensieve samenwerking, met het belang van de medewerker die de digitale werkomgeving gebruikt voorop, ontstaat het beste resultaat

Wat kunnen we voor jouw organisatie betekenen?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. We maken graag kennis, horen over jouw situatie en uitdagingen, en delen graag over onze ervaringen met interne digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking, intranet, de digitale werkomgeving en digital employee experience (#DEX).
LimeScape.Form.MandatoryFields