Interactie zal zorgen voor boost in productontwikkeling en -kennis

Breda, 23 mei 2017

Naast de jaarlijkse klantendag organiseert TrueLime dit jaar op donderdag 1 juni een Octopus Klantenpanel. De directe interactie met huidige Octopus klanten zorgt voor een dubbel resultaat: kennisvergroting bij de klant en direct toe te passen klantenfeedback. Dat geldt zowel voor wat er nu al in Octopus zit als wat er op de Roadmap voor de komende maanden/jaren staat.De Roadmap zal de klanten informeren over de ontwikkeling van Octopus in de komende jaren. Ook zal er gevraagd worden om de mening van de klanten met betrekking tot de Roadmap. Eddy de Ridder, Managing Partner en Sales Manager bij TrueLime, benadrukt: “Om te zorgen dat Octopus voor iedereen het beste brengt en de meest optimale toegevoegde waarde levert, willen we graag samen met onze klanten de Roadmap voor de toekomst samenstellen en functionaliteiten prioriteren. Het is erg leuk dat er ook veel klanten zijn die dit met ons willen doen!”Voor een productieve dag werkt een inspirerende locatie enorm mee. Er is gekozen om het zo centraal mogelijk voor iedereen te houden in het kader van bereikbaarheid. TrueLime zal het Octopus Klantenpanel gaan houden bij HNK in Utrecht. Het is een mooi groot open gebouw waar mensen en ideeën één worden.

Aanwezige TrueLime leden:

Eddy de Ridder, André Pijl, Christian Berkhout, Hans Konings.

Wil je een keer meedoen met een klantensessie dan horen we  dat natuurlijk graag. Stuur een mail naar marketing@truelime.nl voor meer informatie.

Uiteraard is dit bericht ook voor geïnteresseerden in oplossingen van zaakafhandelingen en zaaksystemen.

Download hier de Octopus Brochure