Eerste stappen gezet met LeapWork

Agile werken en geautomatiseerd testen

Agile werken 

TrueLime maakt websites. Samen met de klant doen we dat in een kort-cyclisch agile ontwikkelproces: we 'scrummen'! We doen dat omdat we er van overtuigd zijn dat we op die manier binnen het gestelde budget tot het best passende resultaat voor de klant kunnen komen. 
In het scrumproces wordt aan de hand van user story’s stapsgewijs functionaliteit toegevoegd, waarbij in scenario’s is vastgelegd hoe deze door persona’s gebruikt kan worden. De scenario’s vormen de basis voor agile testen op bedoeld én onbedoeld gebruik.  

Agile testen 

Een van de risico’s bij stapsgewijze softwareontwikkeling is dat de eerder gemaakte (deel)oplossingen in een later stadium onbedoeld toch veranderd worden. Iedere ontwikkelaar weet dat en heeft zo zijn eigen methodieken om dat te voorkomen. Bovendien wordt de belangrijkste functionaliteit voor levering ook altijd nog getest met handmatige regressie tests. Maar als het team de klant meer zekerheid wil geven dat essentiële functionaliteit of stabiliteit in een (deel)levering niet ongezien omgevallen zijn? Dan is geautomatiseerd testen misschien wel een noodzaak. 

Geautomatiseerd testen 

Geautomatiseerd testen betekende vroeger dat de ontwikkelaar voor elke test extra code moest maken. Tegenwoordig is geautomatiseerd testen van websites gelukkig ook zonder code goed mogelijk. Niet alleen de leverancier maar ook de klant krijgt daarmee een toegankelijke mogelijkheid om tijdig op te merken dat er iets is omgevallen, om dan agile in te grijpen. Daardoor kan de kwaliteit en de stabiliteit van het eindproduct beter worden gewaarborgd tegen beter beheersbare kosten.
Geautomatiseerd-Testen.jpg 

Testen kost geld, maar niet testen is duurder 

Zeker, testen van software kost tijd. Maar oplossen van gebreken kost ook tijd, vooral als de gebreken pas na oplevering worden ontdekt. Maken van een betere kwaliteit software door geautomatiseerd testen kost geld, maar reduceert tegelijk ook de kosten die leverancier en klant maken om bij elke levering de gehele oplossing handmatig te testen en eventuele gebreken te herstellen. Dat is niet iets wat eenmalig gedaan wordt maar iets dat bij elke tussentijdse deeloplevering terugkomt! Als je je dat realiseert kijk je anders naar het kostenplaatje van het geautomatiseerd testen van software, hoewel het lastig te kwantificeren blijft. 

Test cases 

Testen heeft vaak geen hoge prioriteit en gebeurt om die reden lang niet altijd gestructureerd. En eigenlijk wil je ook niet dat een ontwikkelaar zijn eigen tests in code maakt. Beter is het als een dedicated tester dat doet. Die ziet immers de website door een andere bril en heeft drive en focus om het resultaat op een hoger niveau te beoordelen. Maar die tester wil de test cases zeker niet in code maken! Die zal speciale testsoftware willen gebruiken die het hem mogelijk maakt om te focussen op het testen als proces en de test cases als uitvloeisel van de scenario’s. 

Testsoftware 

Testsoftware is er te kust en te keur; Ga testsoftware zoeken en je ziet al snel door de bomen het bos niet meer. De software moet eenvoudig in te zetten zijn door een tester en toch zo flexibel en krachtig dat elk scenario er mee te testen is. Maar met de functionaliteit van de software ben je er niet! Ook de omgevingen waarin de test cases gerund worden, moeten stabiel en liefst onderhoudsvrij zijn. 

LeapWork 

Truelime besloot een pilot voor geautomatiseerd testen uit te voeren met LeapWork en BrowserStack. LeapWork is een modern visueel modelleertool voor test cases. BrowserStack is een webdienst die gestandaardiseerde omgevingen levert zodat LeapWork de test cases automatisch in een waaier van omgevingen kan laten runnen. LeapWork bewaart de resultaten van elke test zodat daarop gerapporteerd kan worden.  

Resultaten 

Met het onderzoek naar de mogelijkheden van LeapWork deed Truelime ervaring op met de manier waarop deze testsoftware kan bijdragen aan de gewenste kwaliteitsborging bij de productie van websites.  

  1. Modern tool met een moderne architectuur, waardoor het flexibel is in te zetten door leverancier én klant. 

  1. Visueel tool met veelzijdige bouwblokken, waardoor elke test case als een simpel diagram te lezen is

  1. Duidelijke user interface, waardoor de software eenvoudig te gebruiken is. 

  1. Geïntegreerde scheduler, waarmee test cases automatisch gedraaid worden op basis van een tijdschema. 

  1. Gedefinieerde omgevingen, waardoor eenzelfde test case in meerdere omgevingen gedraaid wordt, dat wil zeggen: in vele combinaties van hardware, operating system en browser. 

  1. Geïntegreerde rapportagefunctie, waarmee resultaten gepresenteerd worden in een zelf in te richten dashboard met rapportages
     

Onze beoordeling: een prima tool die positief bijdraagt aan het gewenste resultaat!  Geschreven door: Koen - Test Consultant TrueLime