Octopus BPM op tijd klaar voor digitaal aanleveren van beroepszaken naar Digitale Rechtspraak (KEI).

6 april 2016

Co-creatie TrueLime met twee grote gemeenten speelt in op nieuwe wet (KEI) digitalisering rechtspraak
TrueLime en een aantal grote Octopus-gebruikers, de Gemeente Rotterdam en de Gemeente Den Haag, zijn een co-creatie-project gestart voor het digitaal uitwisselen van documenten en informatie richting de Rechtspraak. Daardoor is Octopus BPM (Business Proces Management) straks klaar voor het aansluitpunt Rechtspraak. Dat is nodig omdat gemeenten en andere professionele organisaties naar verwachting in 2017 al hun beroepszaken verplicht digitaal moeten gaan aanleveren.

Nu worden rondom beroepszaken veel papieren dossiers heen en weer gestuurd per koerier of fax. Echter, de Raad voor de Rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gestart om de rechtspraak te moderniseren.

KEI: programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak
De rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving, en procedures moeten sneller en eenvoudiger. Dat is dan ook het doel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Het programma richt zich op het burgerlijk procesrecht (civiel recht) en het bestuursprocesrecht.

Wetswijziging verplicht gemeenten tot digitaal aanleveren
Zodra deze wetswijziging geïmplementeerd zal zijn, worden gemeenten en andere professionele organisaties in 2017 verplicht hun beroepszaken digitaal aan te leveren via een apart digitaal systeem.

Octopus BPM voor digitalisering rechtspraak
Momenteel maken ruim 35 grote en kleine gemeenten in Nederland gebruik van TrueLime’s Octopus BPM (Business Proces Management). Samen met de 2 partners (Rotterdam en Den Haag) zorgt TrueLime ervoor dat Octopus BPM in 2017 aansluit op het nieuwe digitale systeem dat de Rechtspraak (Raad voor de rechtspraak en de gerechten) bouwt. Zo nemen wij gemeenten werk en zorgen uit handen.Co-creatie-project digitalisering rechtspraak
In dit co-creatie-project neemt TrueLime de rol van voortrekker en projectleider, maar investeert en realiseert nadrukkelijk sámen met haar partners. Zo blijven de kosten voor de participerende gemeenten zo laag mogelijk.

Dankzij onze gezamenlijke kennis en ervaring voldoet de oplossing, die als een module beschikbaar zal komen voor alle Octopus klanten, straks aan de wensen en eisen van de participerende gemeenten, én andere gemeenten die werken met Octopus. De bedoeling is dat TrueLime namens de betrokken partijen, en in overleg met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), gesprekspartner kan zijn richting de Rechtspraak. Zo voorkomen we samen dat elke gemeente afzonderlijk tijd en geld steekt in het realiseren van een oplossing of werkwijze voor deze nieuwe, digitale manier van procederen.

Standaard beroepsproces vertrekpunt voor functioneel ontwerp
Tijdens het co-creatie-project bepalen we gezamenlijk hoe de nieuwe Octopus-module Digitale Rechtspraak er functioneel en technisch uit gaat zien. Als vertrekpunt heeft TrueLime een eerste concept voor het functioneel ontwerp gemaakt, dat volledig aansluit op een standaard beroepsproces, zoals weergegeven in onderstaand schema.Belangrijke functionele onderdelen zijn:
  • Notificatie nieuwe zaak als rechtbank aangeeft dat ze een beroep hebben binnengekregen.
  • Documenten/stukken, behorend bij het beroep én het initiële bezwaar, aan een nieuwe zaak koppelen.
  • Verzamelde documenten/stukken digitaal aanleveren bij de rechtbank.
  • Notificatie bij bekendmaking zittingsdatum.
  • Digitaal aanleveren verweer.
  • Notificatie en documentatie uitslag/uitspraak.
  • Termijnbewaking en bijbehorende notificaties gedurende het hele proces.
Eddy de Ridder
+31 (0)6 460 225 66
Meer weten?
Door op 'Bel mij terug' te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor het afhandelen van jouw vraag. Lees meer in ons privacy statement.