Octopus helpt haar klanten om zaken binnen de wettelijke termijnen te behandelen.

16 maart 2015

Octopus ondersteunt afdelingen JZ met flexibele schil.

"Flexibele schil" is een term die je steeds meer op ziet duiken als het gaat om het flexibiliseren en organiseren van arbeid in organisaties. Het creëren van zo’n flexibele schil zal de komende jaren alleen maar toenemen maar de invulling ervan varieert per inzicht. De meeste organisaties willen over flexibel personeel kunnen beschikken om zo specifieke kennis aan te trekken of om tijdelijk pieken en ziekte op te kunnen vangen. Het gebruikmaken van uitzendkrachten is de ‘traditionele’ oplossing hiervoor, maar ook het inzetten van ZZP-ers, payroll krachten, “eigen” tijdelijke contracten en outsourcing valt onder een flexibele schil.

Waarde van de flexibele schil?
De flexibele schil maakt organisaties wendbaar. Zo kunnen flexibele werknemers bijvoorbeeld tijdelijke drukte opvangen of een vervangingsfunctie invullen bij bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap. Tegelijkertijd kunnen organisaties door het inhuren van extern personeel waardevolle kennis in huis halen. Het vermogen om wendbaar te zijn en snel het aantal medewerkers op basis van de actuele “workload” aan te kunnen passen, is steeds meer een strategische keuze: flexibel kunnen reageren op economische veranderingen maakt organisaties veerkrachtiger en bewaakt de kosten van arbeid op ieder moment.

De verwachting is dat de flexibele schil de komende jaren zal veranderen en een meer strategisch karakter zal krijgen. Zo zal de waarde van flexibele arbeid zich in de toekomst steeds meer vermengen met de mogelijkheid om (specialistische) kennis in huis te halen. Vooral dat laatste zal naar verwachting een sleutel tot duurzaam succes worden.TrueLime denkt met u mee
TrueLime wil leidend zijn in het optimaliseren van juridische processen bij onze opdrachtgevers. Met verstand van het juridisch vak en het automatiseren van juridische processen. Wij streven ernaar om onze mensen te laten excelleren in de combinatie van juridische kennis en procesautomatisering.

Wij hebben een jarenlange en brede ervaring met de automatisering van juridische processen. Het betreft processen op het gebied van bezwaar, beroep, hoger beroep, klachten, voorlopige voorziening, ingebrekestellingen, WOB-verzoeken en meer. Met onze applicatie Octopus helpen we de grotere Gemeentes, Ministeries en andere overheidsorganisaties in Nederland met het effectief verwerken van bezwaarzaken. Wij zien automatiseren daarbij niet als een doel op zich maar meer als een manier waarop onze klanten hun doelstellingen beter kunnen bereiken.

De juridisch manager is onze gesprekspartner en wij voelen ons als een vis in het water als wij u kunnen helpen procesverbeteringen te realiseren.  We leveren daarbij zowel de diensten als de tools om deze diensten beter uit te kunnen voeren.

Hoe werkt de juridische schil rond Octopus?
Octopus helpt haar klanten om alle zaken binnen de wettelijke termijnen te behandelen en ondersteunt de juristen en juridisch medewerkers door hun werk tijdens deze processen makkelijker te maken. Wij helpen u graag in brede zin om het proces van bezwaar tot en met besluit en archivering effectief te doorlopen.

De Octopus flexibele schil onderscheid zich van pure detachering doordat wij een deel van uw probleem overnemen tegen een prijs per zaak (bezwaar). Deze prijs wordt in afstemming met de klant bepaald op basis van de verwachting die er is ten aanzien van de aard en inhoud van de werkzaamheden. Verzorgt de jurist zowel de organisatorische als de inhoudelijke  voorbereiding van de hoorzitting of niet? Werkt de jurist ook een verslag van de hoorzitting uit? Dient er pre-mediation toegepast te worden of niet? Onder andere deze elementen bepalen de uiteindelijke hoeveelheid tijd die voor een bezwaarschrift nodig is en zijn daarmee van invloed op de prijs. Tevens wordt er met u afgestemd welk deel van de werkzaamheden op afstand vanuit huis kunnen worden uitgevoerd en welk deel vereist is bij u op locatie uit te voeren.

Wij werken met een team van meer dan honderd juristen verspreid over het gehele land. Dit zijn overwegend ZZP-ers waar wij op flexibele basis een beroep op kunnen doen. Afhankelijk van de aantallen bezwaren stellen wij een team samen dat voor u aan de slag gaat op basis van een vooraf bepaald aantal zaken dat in de gewenste periode voor u wordt verwerkt. Wij werken overwegend met ervaren juristen en een ervaren projectleider wordt uw aanspreekpunt voor inhoudelijke afstemming gedurende het gehele proces. Vanzelfsprekend trainen wij deze mensen in het gebruik van Octopus zodat ze vooraf meteen volledig vertrouwd zijn met dit systeem.
Voor meer informatie over wat wij op dit gebied voor u kunnen betekenen kunt u contact opnemen met Eddy de Ridder (06-46022566).
Eddy de Ridder
+31 (0)6 460 225 66
Door op 'Bel mij terug' te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor het afhandelen van jouw vraag. Lees meer in ons privacy statement.