Interview met projectleiders over de implementatie

Utrecht, 22 juni 2017

Het door TrueLime ontwikkelde procesmanagementsysteem Octopus BPM is in staat om de secretarissen van de bezwaarcommissie efficiënter te ondersteunen in de bezwaarschriftbehandeling. Bovendien kan Octopus los worden afgenomen op verschillende procedures. De mate van flexibiliteit van implementatie en het feit dat Octopus al vele jaren beproefd is, gaf voor de Provincie Utrecht de doorslag om voor Octopus te gaan. “Door het gebruik van Octopus gaan we gemakkelijker informatie verzamelen om te sturen op kwaliteit van besluitvorming in de organisatie,” legt Peet de Reuver, teamleider bij de Provincie Utrecht, de keuze voor Octopus toe.
 


TrueLime’s Riens Nederlof, projectleider van het implementatietraject, ziet ook veel voordelen bij het gebruik van Octopus: “Met betrekking tot de bezwaarschriftprocedure voldoet Octopus BPM aan alle Awb-regels waar de provincie zich aan dient te houden. Bovendien is Octopus zodanig ontworpen en doorontwikkeld dat het op implementatieniveau in te richten is overeenkomstig de werkwijze van de klant. Ten slotte zorgt een dergelijke efficiënte inrichting van de bezwaarschriftprocedure ook voor lagere proceskosten.”

Lees hier het verhaal over de implementatie verder