TrueLime draagt bij met presentaties, discussie en sponsoring | TrueLime contributes with presentations, discussion, and sponsoring

Breda, 26th of May 2017


For English please scroll down below
Donderdag 18 april 2017.. een regenachtige dag in Amsterdam.. maar dat maakte de ontvangst in de stijlvolle Koepelkerk, waar de Kentico Roadshow plaatsvond, alléén maar beter! De oude kerk, gerenoveerd na brandschade in de jaren ’90, was een uitstekende locatie voor Kentico om de focus op Kentico Cloud en Kentico EMS te leggen.

Intro
De dag ging van start met een introductie van Bart Omlo, Kentico’s VP Sales EMEA & Latin America. Daarop aansluitend volgde de keynote van Petr Palas, CEO van Kentico Software. Petr benadrukte hoe Kentico meewerkt aan de evolutie van CMS. Herinneren we nog de dagen van static image generators en dynamic pages? Nou, deze hebben geleid tot Kentico’s visie; het creëren van digital experiences die multi-channel content bieden voor de continue groei van de verzameling van devices die we gebruiken in het leven. Het creëren van content die gebruikt en geaggregeerd kan worden over een breed spectrum van user interfaces is zeker een aantrekkelijk vooruitzicht. Een inspirerend verhaal!Bijdrage TrueLime
Zoals iedere editie was een team van TrueLime afgevaardigden aanwezig op het event. Hun ervaringen met het bouwen van een bedrijfsblog op de Kentico Cloud, als onderdeel van het Partner Program, werden gedeeld met mede partners. Jeroen Fürst, Kentico MVP en werkend bij TrueLime, bediscussieerde de voor- en nadelen over het gebruik van deze radicaal verschillende benadering vergeleken met de huidige Kentico EMS/CMS. Hij en zijn team werken samen aan het project en zijn erg enthousiast wat de toekomst van deze bijzondere vorm van ontwikkeling gaat brengen, te weten het zien van voordelen in het brede spectrum, van mogelijke technische oplossingen en  vroege betrokkenheid met klanten bij content creatie.Een nieuwe state of mind
Tomas Hruby, Product Manager van Kentico Cloud, introduceerde zijn mede partners hoe ontwikkelaars en content creators zich een nieuwe state of mind eigen moeten maken met betrekking tot het maken van content binnen Kentico Cloud. Door het aanhouden van deze state of mind kunnen veel uitdagingen voor het creëren van content met de Kentico Cloud overwonnen worden, wat al mogelijk is met Kentico EMS/CMS.

De diepte in
In een andere versnelling presenteerde Petr Švihlík, Developer Advocate van Kentico Software, de technische kant hoe je een ASP.NET MVC (Model View Controller) oplossing met Kentico Cloud kan genereren doordat ‘many libraries’ beschikbaar gesteld zijn voor algemeen gebruik. Petr Švihlík ging ook dieper in op de verschillende manieren hoe Kentico kan worden aangepast en geoptimaliseerd voor zware belasting van het Kentico EMS gebruik.

In conclusion
De dag eindigde met een presentatie van Petr Palas die de verschillende gebruikers cases van Kentico Cloud deelde en hoe de Cloud de toekomst voor CMS zal veranderen.Aan het einde van de leerzame en inspirerende dag ging TrueLime ook nog eens naar huis met maar liefst drie Awards, namelijk twee Kentico Site of the Year Awards en de Kentico Partner Quality Audit, waarmee TrueLime zich met trots de enige binnen de Benelux mag noemen!

Tot volgend jaar!

The story in English

Thursday, April 18th 2017…it was a rainy day in Amsterdam… however, that made the welcome even better in the stylish “Koepelkerk” Kentico had chosen for the Roadshow. An old church that was renovated after fire damage in the 90's proved to be an excellent location for Kentico to spread the gospel of Kentico with a focus on Kentico Cloud and EMS, even though in case for TrueLime, it was mostly 'preaching to the choir'.
 
Intro 
The day started with an introduction from Bart Omlo, Kentico’s VP Sales EMEA & Latin America. Subsequently, the keynote from Petr Palas, Kentico’s CEO, emphasized on how Kentico perceives the next evolution of CMS. Recollecting the days of static image generators and dynamic pages lead to Kentico's vision of creating digital experiences which provide multi-channel content for the ever-growing collecting of devices in our lives. Creating content that can be used and aggregated across a wide spectrum of user interfaces is certainly an appealing prospect.


 
TrueLime’s contribution
TrueLime, as always, was present and introduced fellow partners to the experiences they've had when they built their company blog on Kentico Cloud as part of the partner program. Jeroen Fürst discussed the pros and cons of using this radically different approach compared to the current Kentico EMS/CMS solutions. In summary, he and his project team are excited for the future of this particular style of development, seeing advantages in the broad spectrum of possible technical solutions and early involvement with customers on content creation.


 
A new state of mind
Tomas Hruby gave an excellent overview on how developers and content creators have to adopt a new state of mind regarding the construction of content within Kentico Cloud. Adhering to these guidelines many content creation challenges can be overcome and created within Kentico Cloud as was possible within Kentico EMS/CMS.
 
Going in-depth
Switching gears, Petr Švihlík showed a technical example of to use an ASP.NET MVC solution with Kentico Cloud using many libraries Kentico has made available for general use. Later on he took a deep dive in a variety of ways Kentico can be tweaked and optimized for heavy load of Kentico EMS use.
 
In conclusion
The day concluded with Petr Palas sharing different customer use cases of Kentico Cloud and providing a few parting words regarding how the cloud mentality will shake up the future for CMS's.  

 
For TrueLime however, the best was yet to come…. At the end of this educational and inspirational day TrueLime went home with a whopping three Awards! Two Kentico Site of the Year Awards and the prestigious Partner Quality Audit, of which TrueLime is the first proud owner within the Benelux.
 
See you all next year!