Gemeenten kunnen social return eenvoudig registreren in de module Contractbeheer van Octopus BPM.

13 april 2016

Octopus Contractbeheer uitgebreid met registratie social return.

Gemeenten zijn verplicht bij inkopen en aanbestedingen boven een bepaald bedrag ‘social return’ op te nemen in de contractvoorwaarden. In de module Contractbeheer van Octopus BPM (Business Proces Management) kun je dit nu eenvoudig registreren en evalueren.

Social return houdt in dat ook mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt mee moeten werken in de uitvoering van de opdracht. Dat bevordert arbeidsparticipatie. Het gaat om een vast percentage van de opdrachtsom, meestal 5%. Bij aanbestedingen boven de €250.000,- is dit verplicht. Lokaal ligt deze aanbestedingsdrempel voor social return vaak lager; een gemeente mag de concrete invulling naar eigen inzicht vormgeven. (Bron: www.stichtingsocialreturn.nl/)

Uitbreiding evaluatie-mogelijkheden in Octopus Contractbeheer
Onlangs is Octopus Contractbeheer ook uitgebreid met een aantal handige functionaliteiten om een contract gedurende de looptijd meerdere malen te evalueren. Niet alleen social return, maar ook de kwaliteit van dienstverlening en andere contractvoorwaarden en afspraken kunnen periodiek gecontroleerd en geregistreerd worden. Zo ontstaat per contract een uitgebreid digitaal dossier. 
Lees meer over de evaluatie-mogelijkheden van Octopus Contractbeheer
Octopus-logo.png
Eddy de Ridder
+31 (0)6  460 225 66
Meer weten?
Je gegevens worden alleen gebruikt om contact op te nemen