Bedrijf achter OV-chipkaart bouwt verder op platform voor online samenwerking

27 september 2016

Translink breidt extranet-omgevingen verder uit
Voor het online platform van Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, hebben we met succes een nieuwe release uitgevoerd. Translink kan zich hierdoor nog meer toeleggen op een prettige en efficiënte samenwerking met stakeholders. Dit uiteraard in lijn met de ambities en doelstellingen van de organisatie op het gebied van online dienstverlening.

De release kwam tot stand in nauwe samenwerking met medewerkers van Translink en betreft verbeteringen en uitbreidingen van (maatwerk) functionaliteiten van twee extranet-omgevingen.
Via deze portalen kunnen aangesloten vervoerders nu nog sneller en beter contact onderhouden en informatie en documentatie opvragen. Zoals bijvoorbeeld het downloaden van beveiligde technische documenten voor het inrichten van apparatuur om ov-chipkaarten op perrons uit te lezen.

Meer over het digitale platform van Translink