TrueLime en Visio ontwikkelden een webapplicatie voor het online maken en delen van lesmodules op maat, voor leerlingen met meervoudige beperkingen.

Website ontwikkeling

Docenten Visio maken en delen lesmodules online
Samen met Koninklijke Visio ontwikkelde TrueLime de webapplicatie Praktijkplein, voor Visio’s scholen voor leerlingen met meervoudige beperkingen. Docenten kunnen hun lesmodules centraal opslaan, delen en printen. Bovendien kan een lesmodule bij elk gebruik worden aangepast aan het niveau en de specifieke (visuele) beperkingen van een leerling. Daarmee staat de leerling steeds centraal.

Visio zocht een oplossing waarmee hun docenten op 5 scholen hun lesmodules kunnen delen en aanpassen. Standaard uitgeprinte leskaarten bleken niet werkbaar. Er waren vaak aanpassingen nodig aan inhoud en vormgeving, passend bij het niveau en de verstandelijke en visuele beperkingen van leerlingen. Dat zorgde ook voor inconsistentie in de vormgeving, terwijl een duidelijke, eenduidige vormgeving juist voor deze leerlingen belangrijk is.

Samen met Visio ontwikkelden we de webapplicatie Praktijkplein. Daarin kunnen docenten zelf lesmodules zoeken, aanmaken en delen, maar ook op maat aanpassen voor specifieke (groepen) leerlingen.

Lesmodules met duidelijke opbouw
Docenten maken zelf lesmodules in Praktijkplein volgens een door Visio ontwikkelde lesmethode. Elke lesmodule bestaat uit een leskaart, een doekaart, een toetskaart en een certificaat. Met een logische opbouw in duidelijke stappen, en aandachtspunten, tips en afbeeldingen per stap.

Het gaat om vakken en lesmodules die leerlingen voorbereiden op zelfstandig(er) wonen, vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of (arbeidsmatige) dagbesteding. Een lesmodule kan bijvoorbeeld gaan over handen wassen, een ei bakken, omgaan met dieren, kopiëren met een kopieermachine, of het controleren van de veiligheid van fietsonderdelen.

Zelf eenvoudig online lesmodules aanmaken
Zoekt een docent een onderwerp/lesmodule en blijkt deze nog niet te bestaan, dan kan hij zelf een nieuwe aanmaken. Voordat de lesmodules voor de andere docenten beschikbaar zijn, worden ze via een eenvoudige workflow gecontroleerd op volledigheid en kwaliteit.

De online omgeving waarin docenten werken, is eenvoudig gehouden. Om kosten te besparen, kozen we voor een standaard module van Kentico CMS (‘content contribution’). Daardoor hoeven docenten niet in het cms te werken, maar voeren ze in één formulier alle content (tekst en beeld) voor een lesmodule in.Focus op lesmateriaal op maat
Er is bijzonder veel aandacht gegeven aan het optimaliseren van het lesmateriaal, en vooral de mogelijkheid deze steeds aan te passen voor specifieke leerlingen. Visio had al onderzoek gedaan onder leerlingen, naar de optimale vormgeving met duidelijke kleurschema’s en lettertypen, die natuurlijk werd doorgevoerd.

De technische uitdaging zat in de wens om verschillende varianten van lesmodules uit te kunnen printen. Terwijl de tekst en het beeld aanpasbaar moesten zijn, was een consistente vormgeving erg belangrijk. Ook moest het mogelijk zijn slechts een deel van de kaarten van een lesmodule uit te printen, én om het aantal stappen per pagina (en de grootte van het lettertype) te veranderen.

Het resultaat mag er zijn. Een docent kan nu bij elke stap in elke lesmodule:
  • Teksten (uitleg) wijzigen of aanvullen.
  • Locatie-gebonden afbeeldingen/foto’s toevoegen om verwarring bij leerlingen te voorkomen.
  • Tekst en beeld over meerdere pagina’s verspreiden en lettergroottes aanpassen, afhankelijk van hoe goed de leerling kan zien.
Visio: “Enorm handig is dat onze docenten met Praktijkplein lesmateriaal op allerlei manieren kunnen aanpassen en op maat maken voor de leerlingen. We hebben alleen een computer met internettoegang nodig. Daarmee maken onze docenten snel en eenvoudig overzichtelijk en op maat gemaakt lesmateriaal. Zo kunnen onze leerlingen hun kennis en vaardigheden vergroten, op uiteenlopende gebieden, op verschillende niveaus en op een leuke manier!”

Langdurige samenwerking met Visio
TrueLime helpt Visio al jaren naar tevredenheid met diverse websites en hun cliëntportaal. Daarom besloten ze om ook voor deze webapplicatie samen de uitdaging aan te gaan. Voortbouwend op onze goede samenwerking en Kentico CMS, kon Visio al snel aan de slag met hun online lesmodules. In de toekomst is het systeem bovendien makkelijk uit te breiden. Ondertussen gaan we eerst aan de slag met een (responsive) redesign voor Visio’s corporate website.

Typisch TrueLime in dit project
  • Samen ontwikkelen met (docenten van) Visio
  • Focus niet op techniek, maar op de eindgebruikers: docenten en leerlingen
  • Meedenken over kostenbesparingen door gebruik van standaard modules van Kentico CMS
  • Maatwerk waar het telt: optimale lesmodules op maat voor leerlingen met beperkingen
Bent u geïnteresseerd in de webapplicatie waarmee u eenvoudig online leesmodules op maat kunt maken, delen en aanpassen?
Lees meer over Doe en Leer

Over Visio
Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor mensen die slechtziend of blind zijn en in sommige gevallen daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Visio biedt hen informatie, advies en verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Persoonlijk en professioneel betrokkenen  kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.
Bezoek de website

Meer weten?

We stellen ons graag persoonlijk voor. Bel ons of laat je nummer achter, dan bellen we je snel terug.
Eddy de Ridder
+31 (0)6 460 225 66
Door op 'Bel mij terug' te klikken geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens voor het afhandelen van jouw vraag. Lees meer in ons privacy statement.