Gemeente en overheid

Oplossingen voor gemeenten en overheidsinstellingen

Succesvolle online samenwerking en dienstverlening in gemeenten en overheidsinstellingen
TrueLime helpt gemeenten en overheidsinstellingen met efficiënte online samenwerking, en goede online dienstverlening voor hun inwoners. Onze oplossingen helpen je organisatie met:
  • online samenwerken vanuit digitale werkplekken om de productiviteit en samenwerking van teams en afdelingen te verbeteren;
  • het stimuleren en faciliteren van de communicatie met en dienstverlening voor inwoners van jouw gemeente.
Daarvoor ontwerpen en realiseren wij onder meer:
  • Social intranetten en online werkomgevingen voor prettige, efficiënte samenwerking en verbinding tussen medewerkers.
  • Extranetten en portalen die samenwerking en gegevensuitwisseling met andere gemeenten vereenvoudigen.
  • Business Proces Management (BPM)-systemen om werkprocessen voor o.a. bezwaarprocedures en (vergunnings)aanvragen te automatiseren en optimaliseren.
  • Integratie met GBA en bestaande en/of nieuwe software, databases en systemen.
  • Websites voor betere communicatie en dialoog met de buitenwereld.
  • Online loketten waarmee inwoners hun aanvragen of bezwaarprocedures online indienen, inzien en volgen.
We denken graag met je mee over de beste combinatie voor jouw gemeente.
Bekijk onze projecten voor gemeenten