Om niets te “missen”, kunnen notificaties worden ingericht. Wanneer iemand een document aan jouw zaak toevoegt, dan krijg je daar dan direct een notificatie van. Handelingen worden gelogd zodat inzichtelijk is wanneer een notificatie is verzonden en wanneer de ontvanger deze heeft verwerkt
Door op een notificatie te dubbelklikken, stuurt Octopus je direct naar de juiste plaats in het systeem. Bijvoorbeeld naar het toegevoegde document, en de procedurestap die je wordt geacht uit te voeren.

Ook bij wijzigingen in gekoppelde systemen worden deze notificaties gestuurd. Het is namelijk belangrijk om op de hoogte te worden gebracht als er mutaties plaatsvinden in een gekoppeld systeem in iemands leven zoals verhuizingen, naamswijzigingen bij een huwelijk of bij een overlijden. Ook als in een extern systeem een document wordt toegevoegd aan een zaak zal de behandelaar hiervan een notificatie ontvangen zodat er efficiënt gewerkt kan worden.
Bekijk hier alle functionaliteit van Octopus

Suites

Suite Juridisch

voor het verwerken van o.a. Bezwaar en Beroep, Klachten en WOB verzoeken

Suite Zorg

voor het ondersteunen van vertrouwenspersonenwerk