Octopus kent een sterke en vergaande vorm van documentcreatie. Alle data die in Octopus wordt vastgelegd kan als content of als “beslispunt” worden gebruikt binnen documenten. Wordt er bijvoorbeeld bij een zaak geregistreerd dat de indiener van een zaak zijn klacht of bezwaar niet heeft gemotiveerd, of is vergeten te ondertekenen, dan wordt dit automatisch in een ontvangstbevestiging vermeld.

Deze “afhankelijke” content kan ook eenvoudig door de klant zelf worden aangepast.
Op deze manier kunnen documenten volledig worden gegenereerd. Uiteraard blijft er altijd ruimte om zelf specifieke content toe te voegen. Octopus gebruikt MSWord om documenten te generen. Het resultaat wordt in MSWord aangeboden aan de eindgebruiker. Het document kan vervolgens naar eigen wens aangepast worden.

Net als Word documenten kunnen ook e-mails op dezelfde wijze gegenereerd worden .

Bekijk hier alle functionaliteit van Octopus

Suites

Suite Juridisch

voor het verwerken van o.a. Bezwaar en Beroep, Klachten en WOB verzoeken

Suite Zorg

voor het ondersteunen van vertrouwenspersonenwerk