Privacy Statement

Privacy Statement TrueLime BV, 12 maart 2024 

Bij TrueLime B.V., gevestigd aan Hoge Mosten 8 Breda, hechten we veel belang aan het vertrouwen van onze werknemers, klanten, leveranciers en partners. We vinden daarmee jouw privacy erg belangrijk en hanteren algemene richtlijnen die bepalen hoe we omgaan met persoonsgegevens die je met ons deelt. Het beleid voor de verwerking van de persoonsgegevens is in lijn met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming ). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt onze Functionaris Gegevensbescherming bereiken via info@truelime.nl

 

Wettelijke grondslag verwerking 

TrueLime verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag: 

 • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken. 
 • De verwerking van de persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. 
 • De verwerking van de persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 

 

Persoonsgegevens die TrueLime verwerkt (opslaat) 

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken mogelijk de volgende gegevens: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, lijst met contactgegevens van de klant via een app, IP-adres, internetbrowser en apparaat type. 

 

Kinderen 

TrueLime heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@truelime.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

 

Met welk doel verwerkt TrueLime persoonsgegevens 

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. 
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. 
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden. 
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. 
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

TrueLime neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou. 

 

Hoe lang TrueLime persoonsgegevens bewaart 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.  

Wanneer iemand zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart TrueLime de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal TrueLime de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij TrueLime op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@truelime.nl

 

Delen van persoonsgegevens door TrueLime met derden 

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. 

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TrueLime en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@truelime.nl

 

Hoe TrueLime persoonsgegevens beveiligt 

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@truelime.nl

 

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (tenminste SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. 
 • Alle medewerkers van TrueLime die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. 

 

Klachten 

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door TrueLime, neem dan contact met ons op via info@truelime.nl met specificatie van de klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die TrueLime gebruikt 

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google.  

 • we hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten; 
 • het IP-adres wordt geanonimiseerd; 
 • we delen geen gegevens zonder expliciete toestemming van de gebruiker; 
 • we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt TrueLime geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. 

 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid 

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  [Versie 3.0 – maart 2024]