Toegankelijkheid van de digitale werkplek mag geen probleem zijn

door Jeroen Fürst

19-02-2021

Onlangs zijn er veranderingen in onze wetgeving doorgevoerd die direct van invloed zijn op de digitale toegankelijkheid van bestaande en nieuwe websites en apps. In dit artikel nemen we je mee in deze veranderingen.

Onlangs zijn er veranderingen in onze wetgeving doorgevoerd die direct van invloed zijn op de digitale toegankelijkheid van bestaande en nieuwe websites en apps. Mogelijk heb je zelf al de eerste stappen gezet maar houdt het vraagstuk je bezig. In dit artikel schets ik een beeld over hoe wij omgaan met het voldoen aan de toegankelijkheidseisen die gesteld worden aan een digitale werkplek.

Wat is toegankelijkheid?

Misschien voelt dit als een no-brainer, maar laten we toch een gezamenlijk beeld scheppen over wat wij onder toegankelijkheid of ‘accessibility’ verstaan. Toegankelijkheid omvat de toegang tot informatie en diensten voor iedereen op eenzelfde manier. Hierbij is het belangrijk dat iedereen digitale informatie tot zich kan nemen en begrijpen, ongeacht diens eventuele beperking. Het allerbelangrijkste om hierbij in het achterhoofd te houden is dat digitale informatie voor iedereen is. Er mogen simpelweg geen drempels aanwezig zijn om een sociaal intranet of digitale werkplek te gebruiken.

Toegankelijkheid en de digitale werkplek

Er zijn vele vormen van toegankelijkheid die invloed kunnen hebben bij het gebruik van de digitale werkplek. Zo ervaart iemand met een (permanente) visuele beperking het platform heel anders dan iemand met bijvoorbeeld een (tijdelijke) gebroken arm.

Toch zijn beide vormen van beperking belangrijk om mee te nemen in de totstandkoming van een digitale werkplek. Zeker vanuit de gedachte dat iemand wel de hulpmiddelen heeft, maar dat die alleen werken als het platform daar ook rekening mee houdt. Denk aan screenreaders die vele malen beter tot hun recht komen als daarvoor geoptimaliseerde (bron)code geschreven wordt.

Toegankelijkheid gaat in alle gevallen verder dan de vaak gehoorde reden dat het een vereiste is van de wetgeving. Dit is in veel gevallen slechts een stok achter de deur.

Voordelen van toegankelijkheid

Een veelgehoord en voor de hand liggend voordeel is dat toegankelijkheid de vindbaarheid (SEO) van websites verhoogt. Voor een digitale werkplek geldt dit op een aantal vlakken ook, maar in het algemeen is het minder relevant. De digitale werkplek is tenslotte een afgesloten geheel.

Meer relevant is het gebruik op mobiele apparaten en het aansluiten bij de doelgroep. Rekening houden met toegankelijkheid, verhoogt de gebruikerservaring en draagt bij aan de selfservice van medewerkers.

Toegankelijkheid van verschillende applicaties

In onze filosofie is de digitale werkplek een ingang naar informatie en tools die het werk van mensen ondersteunen. Het platform heeft vaak een centrale plaats van waaruit medewerkers snel toegang hebben tot veelgebruikte (SaaS-)applicaties. De vraag die hierbij ontstaat is in hoeverre die applicaties allemaal rekening houden met toegankelijkheid. Hoe toegankelijk is het ERP-pakket, de elektronische leeromgeving (ELO) of het elektronisch patiëntdossier (EPD)? En geldt dit ook voor de native apps die veelal beschikbaar zijn?

Met name de applicaties die als SaaS (Software-as-a-Service) worden aangeboden, kunnen daarbij tekortschieten als daar geen aandacht voor is geweest.

Hoe kan TrueLime helpen?

Eén van de kernwaarden in onze missie en visie met betrekking tot de ontwikkeling van een digitale werkplek is dat medewerkers zich er thuis voelen. Met een op maat gemaakt ontwerp verhogen wij niet alleen de adoptie van het platform, maar kunnen we voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). En waar een bestaande applicatie op het vlak van toegankelijkheid tekortschiet, kunnen wij daar invulling aan geven middels ons platform.

Wil jij het ook digitaal voor elkaar hebben?

Of het nu gaat om een nieuw concept of een complexe uitdaging, met slimme ideeën en innovatieve technologie komen we altijd tot een oplossing.

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Loop geen belangrijke updates mis!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe artikelen, exclusieve webinars, interessante cases en de beste inzichten!