Potentiele nieuwe studenten optimaal ondersteunen in hun keuzeproces en een overall groei in aanmeldingen. Bij aanvang van dit project was al direct duidelijk dat dit de meest belangrijke doelstellingen zouden worden. Daarnaast bleek het bestaande platform van Deltion College sterk verouderd, en moest de nieuwe opzet volledig ‘toekomstproof’ zijn.

De vraag

In een hechte samenwerking met het Deltion Team, DotControl Creative Agency (ontwerp), en TrueLime (bouw) is gezamenlijk gewerkt aan een volledig nieuw platform: een frisse, snelle, en mobile-first website die op elk device de meest optimale gebruikerservaring biedt.
.
Deltion College is een ROC gevestigd in Zwolle, met 19.000 studenten en 1400 medewerkers. Op dit moment worden er maar liefst 225 opleidingen aangeboden. De ontwikkeling van studenten staat bij Deltion centraal. Het doel is om zich de komende jaren te profileren als expert onderwijscentrum voor zowel jongeren als professionals door middel van beroepsonderwijs, cursussen en trainingen. Een vooraanstaand college, met als doel om in 2023 het belangrijkste regionale opleidingscentrum te zijn.

Het hoofddoel van het nieuwe platform was om potentiële nieuwe studenten te ondersteunen en begeleiden in het vinden van de juiste opleiding op een makkelijke en toegankelijke manier. Door het design van deze website zo optimaal mogelijk in te richten, en alle informatie op een duidelijke en gestructureerde manier aan te bieden zou de conversie (in dit geval het aantal aanmeldingen van studenten) substantieel moeten groeien. De oude website was voornamelijk gericht op de jongere doelgroep van startende studenten. Maar met het oog op de langetermijnstrategie moest de nieuwe doelgroep van volwassenonderwijs ook gericht worden aangesproken en verwerkt in de nieuwe opzet.

Een enorme uitdaging bij aanvang van het project was het omzetten van de oude website, waarin grote hoeveelheden informatie en data waren opgeslagen en bestaande methoden voor bijvoorbeeld aanmelden sterk waren verouderd, naar een gefocust en to-the-point platform – waarin ook onderling optimaal kon worden samengewerkt. Door de customer journey heel toegankelijk te maken en het zoek- en aanmeldproces te ondersteunen en vergemakkelijken zou de gebruikerservaring aanzienlijk moeten verbeteren en dus het aantal aanmeldingen moeten stijgen. In het proces was er tevens veel aandacht voor de content. Door deze aan te laten sluiten bij alle verschillende doelgroepen en hun interessegebied, kon er optimaal worden ingespeeld op de individuele behoeften.


De aanpak en oplossing

Een belangrijke eis vanuit het team was dat het gekozen CMS gebruiksvriendelijk zou zijn, zodat er gemakkelijk en efficiënt in de backend kan worden gewerkt. Easy-to-use dus voor de content editors, marketeers en functioneel beheerders. Deze voorwaarde was extra belangrijk omdat al in een vroeg stadium was besloten dat alle editors veel vrijheden zouden krijgen met betrekking tot het maken van eigen aanpassingen, en de meerderheid van de contentwerkzaamheden door het eigen team zou worden uitgevoerd zonder assistentie van bijvoorbeeld een ontwikkelaar. De keuze voor Kentico CMS maakte dit allemaal mogelijk: het geeft het team alle gelegenheid om te beïnvloeden hoe de website wordt beheerd en presteert, en de mogelijkheid om zelf in controle te zijn op het gebied van verdere ontwikkeling en optimalisatie van de website. Daarnaast is Kentico CMS makkelijk te integreren met andere systemen op basis van open standaarden, en simpel te koppelen met applicaties voor marketingdoeleinden.

Na de eerste periode van live-gang was de feedback van het team met betrekking tot de keuze direct heel positief, met als uitkomst een aanzienlijke verbetering in de manier van werken. De nieuwe, succesvolle integratie van alle applicaties speelde ook een belangrijke rol in de onderlinge samenwerking van het content-team. Waar het voorheen moeilijk en tijdrovend was om bepaalde informatie te beheren, zoals opleidingsstatus en de actuele hoeveelheid open aanmeldingsplaatsen, kregen de editors nu de beschikking over heldere en overzichtelijk live-data. Dit zorgt ervoor dat alle informatie en content met betrekking tot de opleidingen altijd relevant en up-to-date is. Er is veel handmatig werk weggenomen, en er is nu aanzienlijk meer controle rond de nauwkeurigheid van de informatie.


Het resultaat

Het ontwerp van de nieuwe website is gemaakt in een nauwe samenwerking met de doelgroepen van Deltion. Dankzij deze data-driven aanpak is een gebruiksvriendelijk platform ontwikkeld wat de persoonlijkheid van Deltion belichaamd, en waar alle studenten zich thuis voelen.

Een belangrijk resultaat als gevolg van de nieuwe opzet was een significante verbetering van de snelheid. Het nieuwe Deltion.nl is razendsnel, responsive, en gebouwd met moderne front-end technieken.

Ook is er veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de SEO techniek, wat meteen zichtbaar was in de Google Analytics statistieken. Vergeleken met het jaar voorafgaand aan de live-gang was er binnen afzienbare tijd een toename van 55% met nieuw verkeer te zien: van 60.000 naar bijna 95.000 bezoekers. Ook het percentage terugkerende bezoekers lag aanzienlijk hoger, en groeide met 39%. Daarnaast gingen de pageviews per sessie met bijna een kwart omlaag. Een bevestiging dat bezoekers betere toegang hebben tot de informatie die ze zoeken. Zowel het aantal bezoekers als de commitment kregen een enorme positieve boost, en ook het aantal aanmeldingen is sinds de lancering van de nieuwe website aanzienlijk toegenomen.

De resultaten van onderzoek onder de doelgroepen tonen ook positieve feedback. De meerderheid is enthousiast over het nieuwe platform, de verbeterde toegankelijkheid en navigatie, en de nieuwe vormgeving. Ook het onderling samenwerken – voorheen een gecompliceerd netwerk van verschillende tools en applicaties – is geoptimaliseerd, laagdrempelig en wordt als zeer positief ervaren door de medewerkers. Collega’s hebben beter inzicht en gemakkelijk toegang tot elkaar, waardoor er over de gehele linie efficiënter en beter wordt samengewerkt.

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
LimeScape.Form.MandatoryFields