De vraag

Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor mensen die slechtziend of blind zijn en in sommige gevallen daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Visio biedt hen informatie, advies en verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Visio zocht een oplossing waarmee hun docenten op vijf scholen hun lesmodules zouden kunnen delen en aanpassen. Standaard uitgeprinte leskaarten bleken namelijk niet werkbaar. Er waren vaak aanpassingen nodig aan inhoud en vormgeving, passend bij het niveau en de verstandelijke en visuele beperkingen van leerlingen. Dat zorgde ook voor inconsistentie in de vormgeving, terwijl een duidelijke, eenduidige vormgeving juist voor deze doelgroep belangrijk is.

De aanpak

TrueLime helpt Visio al jaren naar tevredenheid met diverse websites en hun klantportaal. Daarom besloten ze om ook voor deze webapplicatie samen de uitdaging aan te gaan. Voortbouwend op onze goede samenwerking en gebruik makend van Kentico CMS, kon Visio al snel aan de slag met de ontwikkeling van hun online lesmodules.

Door de nauwe samenwerking met de leraren van Visio en de focus op de eindgebruikers hebben we niet alleen een kwalitatief sterk product weten op te leveren, maar is er ook nog eens een product gebouwd dat goed aansluit op de wensen van zowel de leraren als de leerlingen.

De oplossing

Samen met Koninklijke Visio ontwikkelde TrueLime de webapplicatie 'Praktijkplein', voor gebruik op de Visio scholen voor leerlingen met meervoudige beperkingen. Docenten kunnen hun lesmodules centraal opslaan, delen en printen. Bovendien kan een lesmodule bij elk gebruik worden aangepast aan het niveau en de specifieke (visuele) beperkingen van een leerling. Daarmee staat de leerling steeds centraal.

"Enorm handig is dat onze docenten met Praktijkplein lesmateriaal op allerlei manieren kunnen aanpassen en op maat maken voor de leerlingen. We hebben alleen een computer met internettoegang nodig. Daarmee maken onze docenten snel en eenvoudig overzichtelijk en op maat gemaakt lesmateriaal. Zo kunnen onze leerlingen hun kennis en vaardigheden vergroten, op uiteenlopende gebieden, op verschillende niveaus en op een leuke manier!"


Het resultaat

Het resultaat mag er zijn. Een docent kan nu bij elke stap in elke lesmodule teksten (uitleg) wijzigen of aanvullen, locatie-gebonden afbeeldingen/foto's toevoegen om verwarring bij leerlingen te voorkomen, en tekst en beeld over meerdere pagina's verspreiden en lettergroottes aanpassen, afhankelijk van hoe goed de leerling kan zien.