NODR is een specialistische partij op het gebied van verhalen van schades in de openbare ruimte. Bij een schademelding vanuit of namens een gemeente of een particuliere partij neemt NODR het gehele schadeproces verder uit handen. En mocht NODR bepalen dat een schade verhaalbaar is dan blijkt dit in de praktijk ook bijna altijd het geval te zijn.
NODR en TrueLime zijn al jarenlang partners bij het ontwikkelen van tools waarmee gebruikers op verschillende manieren (app en web-formulier) een schademelding kunnen registreren bij NODR. Hiernaast zijn een app en digitaal dashboard ontwikkeld waar gebruikers op in kunnen loggen om een beeld te vormen van de status van al hun schademeldingen of de status en details van een specifieke schademelding in te zien.

Als uitbreiding van haar dienstverlening heeft NODR TrueLime gevraagd om een tool te ontwikkelen om gemeenten te ondersteunen bij het bepalen van de aansprakelijkheid bij ingediende aansprakelijkstellingen. Door het invullen van een aantal vragen moet een goede inschatting gegeven kunnen worden van de gemeentelijke aansprakelijkheid, zodat hierna directe de correcte vervolgstappen gezet kunnen worden.

Behalve het koppelen met Kentico CMS voor gebruikersbeheer zoals NODR dit al in gebruik had waren er vooraf geen specifieke eisen en wensen ten aanzien van de tooling waarmee de NODR WA-wijzer opgezet zou worden. Uiteindelijk is er gekozen voor Angular gekozen vanwege de mogelijkheden op basis van LimeScape.

Het uiteindelijke resultaat is een web-applicatie waarmee NODR zelf door het gebruik van een aantal vrij te beheren categorieën en vragen snel beslisbomen kan inrichten. NODR is vrij om te kiezen hoeveel mogelijke beslisroute ze willen gebruiken, welke vragen ze in een bepaalde beslisroute op willen nemen, waar ze een vraag in een beslisroute willen opnemen en welke score en eventuele vervolgvraag ze aan elk mogelijk resultaat van een vraag (Ja, Nee of N.v.t.) binnen een specifieke beslisroute willen koppelen. Voor elke mogelijke uitkomst van de beslisroute over de waarschijnlijkheid van juridische gemeentelijke aansprakelijkheid kan een juridisch expert van NODR een beschrijving toevoegen om de uitkomst te onderbouwen.

Gebruikers van de WA-wijzer kunnen een dossier opbouwen voor een schadegeval met de mogelijkheid om 1 of meerdere beslisroutes toe te voegen. Na het afronden van een beslisroute is een rapport beschikbaar met de score van de beslisroute, de waarschijnlijkheid van de juridische gemeentelijke aansprakelijkheid met bijbehorende juridische onderbouwing en de beantwoorde vragen met eventueel toegevoegde notities per vraag die toegevoegd zijn bij het doorlopen van de beslisroute.

Door uitgebreid toepassen van versiebeheer op alle onderdelen is het mogelijk om de waarschijnlijke juridische gemeentelijke aansprakelijkheid met bijbehorende juridische onderbouwing te tonen zoals deze van toepassing waren op het moment van afronden van de beslisroute. Vanwege het eventueel wijzigen van wetten en jurisprudentie was deze functionaliteit voor de uiteindelijke WA-wijzer van cruciaal belang.

Door de flexibele opzet is er een tool opgebouwd waarmee nu en in de toekomst NODR op basis van de antwoorden op een paar vragen een gedegen inschatting kan geven van juridische gemeentelijke aansprakelijkheid kan geven aan gebruikers.

Meer weten over de mogelijkheden?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
LimeScape.Form.MandatoryFields