Palliatieve Zorg Nederland: regionale Netwerksites via Palliaweb

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Bij de zorg voor mensen in hun laatste levensfase kunnen veel zorginstellingen betrokken zijn. Dit vraagt om verbinding en samenwerking tussen die partijen. Om ook regionaal zo goed mogelijk invulling te geven aan palliatieve zorg, bestaan er 65 Netwerken Palliatieve Zorg. Binnen deze netwerken werken zorgorganisaties in een bepaalde regio samen aan zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. 

PZNL verspreidt centraal via de website Palliaweb betrouwbare en bruikbare informatie voor iedereen die in of aan de palliatieve zorg werkt. Maar ook de Netwerken Palliatieve Zorg hebben een rol in de regionale informatievoorziening. Zij hebben daarom behoefte aan een eigen site.

De vraag

TrueLime realiseerde in een eerdere fase met en voor PZNL de informatieve site Palliaweb. PZNL stelde daarna de vraag om de 65 Netwerken Palliatieve Zorg te voorzien van een eigen netwerksite, maar wel centraal beheerd vanuit het centrale Palliaweb platform. Hierdoor worden de architectuur (o.a. hosting en security), support en de (door)ontwikkeling centraal ingeregeld. Maar tegelijkertijd moet elk netwerk wel zijn eigen (visuele) identiteit behouden en dus de eigen huisstijl en teksten kunnen inzetten binnen het platform. De coördinatoren van de netwerken hebben meestal geen programmeerkennis. Dat maakt eenvoudig contentbeheer een must. Daarnaast is het essentieel dat zij alleen hun eigen content kunnen aanpassen en absoluut geen content van Palliaweb of de andere netwerksites.

De oplossing

Met deze mooie vraag is ons team aan de slag gegaan om de beste oplossing te bedenken en realiseren, namelijk:

  • Het content management systeem van Palliaweb functioneert als sitegenerator. Vanuit daar kunnen de PZNL contentbeheerders zelfstandig netwerksites aanmaken voor de Netwerken Palliatieve Zorg.
  • Vervolgens kan de netwerkcoördinator zelf met een paar klikken een kleurpalet, logo en footer instellen. Zo wordt de netwerksite qua look & feel eigen, maar wel binnen de vaste structuur. Hiervoor is geen programmeerkennis nodig .
  • Door het gebruik van widgets kan de netwerkcoördinator de opbouw van de pagina zelf indelen en beheren.
  • Daarnaast kan de netwerkcoördinator zelf het menu, nieuwsberichten, agenda-items en standaard contentpagina’s aanmaken. 
  • Sommige elementen op de site zijn bewust alleen centraal vanuit PZNL te beheren. Denk aan de privacyverklaring, cookiemelding, disclaimer en de responsive disclosure.
  • Via de zoekfunctie op de netwerksites kunnen bezoekers content zoeken binnen de huidige netwerksite of ook binnen Palliaweb.
  • De content-beveiliging tussen de netwerksite en Palliaweb en de netwerksites onderling wordt geregeld via rollen en rechten.
  • Voorbeelden van netwerksites:Netwerk Noord Holland Zuid en Netwerk Zuid Gelderland

Het resultaat

Met deze oplossing is het beste van twee werelden gerealiseerd: 

  • Enerzijds hebben PZNL en de gerelateerde Netwerken Palliatieve Zorg de stabiliteit en zekerheid van een centrale architectuur, programmatuur en structuur. De netwerksites liften mee met het portaal wat al is gerealiseerd voor Palliaweb. Als er wijzigingen in de architectuur gedaan (moeten) worden, bijvoorbeeld opschalen om de performance te optimaliseren, dan hoeft dit maar op één punt uitgevoerd te worden en heeft iedere site daar voordeel van. 
  • Anderzijds biedt deze oplossing de flexibiliteit om decentraal de site naar eigen inzicht in te regelen en beheren. De contentbeheerders van Palliaweb maken aan de hand van een site template een nieuwe netwerksite aan binnen Palliaweb. De netwerksites kunnen vervolgens al hun content kwijt binnen één omgeving en hebben daar de concentbeheerders van PZNL niet nodig.

Wil jij het ook digitaal voor elkaar hebben?

Of het nu gaat om een nieuw concept of een complexe uitdaging, met slimme ideeën en innovatieve technologie komen we altijd tot een oplossing.

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Loop geen belangrijke updates mis!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe artikelen, exclusieve webinars, interessante cases en de beste inzichten!