Mooie kansen voor MBO en HBO met betrekking tot volwassenenonderwijs

07-05-2021

Vanuit TrueLime helpen we diverse onderwijsinstellingen. We zijn ervan overtuigd, dat waar we mee bezig zijn, kansen biedt aan onderwijsinstellingen en opleiders. In dit artikel gaan we in op de noodzaak om als opleider iets te doen met volwassenenonderwijs. 

We helpen vanuit TrueLime diverse onderwijsinstellingen, waaronder HKU, Windesheim, ROC van Amsterdam en Deltion. Met de laatst genoemde zijn we in de afgelopen maanden intensief aan de slag gegaan met een opleidingen catalogus in hun online platform. Hierbij houden we zowel rekening met jongeren als volwassenen die een mooie opleiding willen volgen.

In dit artikel wil ik daar graag iets over vertellen omdat ik ervan overtuigd ben dat waar we mee bezig zijn kansen kan bieden aan andere onderwijs instellingen en opleiders. Ik ga in dit artikel in op de noodzaak om als opleider iets te doen met volwassenenonderwijs en hoe wij daarbij o.a. Deltion helpen.

Daling in jongeren en stijging in volwassenen onderwijs

Er is nog steeds een groot aantal jongeren dat een opleiding wil volgen maar relatief minder jongeren kiezen voor het MBO en meer voor een vorm van hoger onderwijs. Zie deze link.

Tegelijkertijd stijgt het aantal volwassenen dat een cursus of een opleiding volgt in de afgelopen jaren en de overheid heeft een doelstelling om dit nog verder te verhogen in de komende jaren, zie deze link.

Dus waarom zou je dan niet je bestaande opleidingen nog meer gefocust inzetten voor volwassenen? Dat er een grote behoefte is aan opleidingen voor volwassenen blijkt wel uit diversie onderzoeken, zie hier bijvoorbeeld. Hier is ook te zien dat die opleidingen voor het grootste deel door private opleiders verzorgd worden.

Aansluiting bij een opleidingen integrator

Deltion geeft al op de site aandacht aan zowel jongeren als volwassenenopleidingen maar wil nog een stap verder gaan en heeft daarom ervoor gekozen om aan te sluiten bij EDU-DEX. De doelstelling van EDU-DEX is om alle gegevens over opleidingen transparant en vergelijkbaar maken voor alle cursisten en hun werkgevers. De data van EDU-DEX wordt door meerdere platformen gebruikt waar cursisten opleidingen zoeken.

Door aan te sluiten bij EDU-DEX worden de opleidingen van Deltion op diverse plaatsen vindbaar voor zowel jongeren als volwassenen. We zorgen ervoor dat er direct aansluiting is tussen opleidingen catalogus in hun online platform en EDU-DEX met behulp van een generieke koppelmodule. Op langere termijn kan Deltion dan ook direct aansluiten bij andere platformen of andere integratie partijen.

Subsidie vanuit de overheid

Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren is er per 1 januari 2022 een individuele leer- en ontwikkelsubsidie: het STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Een tegemoetkoming van de overheid waarmee scholing voor werkenden en niet-werkenden beter toegankelijk wordt. Hiervoor is ca. € 200 miljoen per jaar beschikbaar.

Voor de STAP-regeling komt er een scholingsregister met gegevens over cursussen, opleidingen en trainingen die voor de subsidie in aanmerking komen. Het Ministerie van OC&W heeft EDU-DEX begin 2021 opdracht gegeven om een koppeling te bouwen waardoor we de gegevens van onze aangesloten opleiders ook kunnen leveren aan dit STAP-register. Zie hier en hier voor meer informatie.

De mooie kansen direct benutten

Deltion ontsluit door de koppeling met EDU-DEX niet alleen haar opleidingen naar andere platformen maar sluit daarbij ook optimaal aan op de STAP regeling. Dat zorgt voor een enorme tijdsbesparing en optimale kwaliteit in uitwisseling van gegevens, waardoor de meeste aandacht gegeven kan worden aan een goede invulling van de opleidingen én de juiste hulp aan de volwassenen die onderwijs willen volgen!

Wil jij het ook digitaal voor elkaar hebben?

Of het nu gaat om een nieuw concept of een complexe uitdaging, met slimme ideeën en innovatieve technologie komen we altijd tot een oplossing.

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Als eerste op de hoogte van nieuwe cases en TrueLime projecten