Een veilig medewerkersportaal

We helpen organisaties hun intranet en medewerkersportaal inrichten en hun digital employee experience (#DEX) te optimaliseren. Met oog voor technologie én medewerkers.

Strategische ondersteuning voor intranet en een medewerkersportaal

Interne digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking zijn cruciaal voor het succes van een organisatie. Zeker nu steeds meer personeel hybride werkt. Daar helpen we organisaties mee. Op basis van écht begrip van medewerkers en hun behoeften (empathy), en observatie van hun gedrag op digitale werkomgevingen (evidence). We beantwoorden vragen als:

  • Hoe bereik je medewerkers zodat ze geen belangrijke berichten meer missen?
  • Hoe vinden mensen cruciale informatie op tijd, waardoor ze klanten beter kunnen helpen?
  • Hoe kunnen medewerkers beter digitaal (samen)werken, waardoor het werk makkelijker wordt?
  • Wat zijn de behoeften en verwachtingen van medewerkers?
  • Welke oplossingen voor een intranet en medewerkersportaal passen het best bij jouw organisatie?
  • Welke rol spelen Office 365 - en in het bijzonder Teams - in de digitale werkomgeving?
  • Hoe maak je je medewerkers meer betrokken, waardoor de kwaliteit verbetert?

TrueLime helpt organisaties met oplossingen voor een intranet en medewerkersportaal die hun medewerkers écht helpen.

Bewezen succesvolle diensten

TrueLime helpt organisaties bij het ontwikkelen van intranetten en medewerkersportalen. Met als resultaat betere digitale tools én digitale skills. Efficiëntere en effectievere interne digitale communicatie, dienstverlening en samenwerking. Maar ook: lager verzuim en verloop, en hogere betrokkenheid, productiviteit en klanttevredenheid.

Digital employee experience

Digital employee experience (#DEX) is een holistische en strategische manier van denken over- en kijken naar (digitaal) werken en samenwerken. Hierbij wordt er gekeken naar de impact daarvan op mensen en organisaties. #DEX biedt een raamwerk om ontwikkelingen - zoals een intranet en medewerkersportaal - te kaderen. Maar ook om digitale vaardigheden van medewerkers te peilen en verbeteren. Zo staan tools en skills in een breder perspectief, beter in lijn met organisatiedoelstellingen en met de behoeften en verwachtingen van medewerkers.

Strategie

Aan de hand van een beproefd model brengen we organisatievisie, behoeften van medewerkers, (on)mogelijkheden van technologie én van de fysieke werkplek bij elkaar. Op het snijpunt van deze vier perspectieven vinden we de ingrediënten voor de strategie. De strategie voor een intranet, medewerkersportaal en digital employee experience ontwikkelen we in co-creatie met de opdrachtgever.

User experience (UX)- en grafisch design

Op basis van een intranet- of digital workplace-strategie, ontwerpen we gebruikservaringen die het verschil maken voor medewerkers. We creëren en testen navigatiestructuur, schrijven user stories, maken en testen user experience (UX)- en grafisch design.

Platformkeuze, inkoop en aanbesteding

TrueLime biedt technische oplossingen voor intranet en een medewerkersportaal. Maar de markt biedt veel meer smaken en soms passen die beter bij onze opdrachtgevers. Daar komt nog bij de steeds groter wordende rol van Microsoft Office 365: wat betekent het voor jouw organisatie?

We kunnen voor opdrachtgevers altijd het best passende technisch palet selecteren. En helpen om een inkoop- of aanbestedingstraject voor te bereiden en begeleiden. Zo maak je uiteindelijk de beste keuze voor je strategie én je organisatie.

Digitale vaardigheden/digitaal (samen)werken

Wat hebben mensen nodig om hun werk te kunnen doen? Hoe staat het met communicatie- en informatievaardigheden? En hoe krijgen zij hun digitale skills op een hoger niveau? We ontwikkelen hiervoor in co-creatie persona’s en employee journeys, en we trainen en coachen medewerkers op het gebied van digitaal werken, communiceren en samenwerken.

Implementatie en adoptie

Een nieuw intranet of medewerkersportaal wordt niet vanzelf gebruikt. Dat vraagt tijd, aandacht, communicatie, en activatie van medewerkers. Dat begint al bij het bepalen van strategie en de keuze voor een platform. Maar ook na lancering van nieuwe functionaliteit blijft er werk aan de winkel. We helpen medewerkers meer en betere digitale vaardigheden op te doen, wat het gebruik van digitale werkomgevingen ten goede komt.

Governance en beheer

Digital employee experience kan altijd beter. En een intranet of medewerkersportaal is nooit af. Doorlopend nieuwe en verbeterde content en functionaliteit ontwikkelen en de #DEX steeds verder verbeteren, vraagt om eigenaarschap. Om sturing op inhoud en proces, en stevig dagelijks beheer. We helpen dan ook om dit in te richten en bewaken.

Continue optimalisatie

User experience (UX) design omvat zowel ontwerp als proces. Wat vraagt je medewerker van jouw organisatie? Hoe faciliteert jouw intranet dat? Wat kan beter, sneller, gemakkelijker? We testen voor medewerkers belangrijke taken, content en functionaliteit en ontwerpen nieuwe ideeën. Om vervolgens weer te testen en te leren of de digital employee experience (#DEX) is verbeterd.

Wil jij het ook digitaal voor elkaar hebben?

Of het nu gaat om een nieuw concept of een complexe uitdaging, met slimme ideeën en innovatieve technologie komen we altijd tot een oplossing.

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Loop geen belangrijke updates mis!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe artikelen, exclusieve webinars, interessante cases en de beste inzichten!