Werkgevers in onder meer logistiek, productie en techniek en buitenlandse medewerkers vinden elkaar op de nieuwe website van AB Job Service BV.

11 december 2013

Nieuwe site AB Job Service brengt werkgevers en werknemers bij elkaar
Werkgevers in onder meer logistiek, productie en techniek en buitenlandse medewerkers vinden elkaar op de nieuwe website van AB Job Service BV. IBL-Software verfriste het design en zorgde voor slimme oplossingen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

AB Job Service BV
Het bedrijf richt zich vanuit het centrale coördinatiepunt in Houten op werving en selectie van buitenlandse medewerkers. Het netwerk van AB Job Service rekruteert en screent daarvoor binnen de EU nieuwe kandidaten, organiseert wervingscampagnes, bezoekt beurzen en onderhoudt internationaal contacten met opleidingsinstituten en -centra. Momenteel komen de meeste medewerkers uit Polen, daarnaast werft AB Job Service vooral medewerkers uit Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Litouwen, Letland, Spanje en Portugal voor werkzaamheden in sectoren als logistiek, productie, constructie, techniek, land- en tuinbouw.

Wat wilde AB Job Service?
De bestaande website en CMS voldeden niet meer aan de eisen van de tijd. Met een nieuwe website wil AB Job Service het werkgevers en werknemers zo eenvoudig mogelijk maken om met elkaar in contact te komen. Daarnaast wil het bedrijf zich profileren bij werkgevers om hun kandidaten onder te brengen. De website moest ook voorbereid zijn op mogelijke toekomstige groei naar andere EU- landen.

Wat boden wij AB Job Service?
IBL-Software voorzag de website in de eerste plaats van een mooie, nieuwe, moderne uitstraling. Daarnaast zijn vacatures door kandidaten snel op de site te vinden en vinden werkgevers informatie over onder meer ervaring, vaardigheden, werkverleden en beschikbaarheid van potentiële werknemers. Daarvoor wordt HRM-pakket Mysolution flex gebruikt, waarmee IBL goede ervaringen heeft. Dat was voor AB Job Service zelfs een belangrijke reden om de opdracht aan IBL te geven. Zo weet IBL-Software ook in dit geval samen met de opdrachtgever optimaal gebruik te maken van moderne toepassingsmogelijkheden om bedrijfsresultaten verder te verbeteren.

Zie ook:
www.abjobservice.nl