Eenvoudige koppeling met CRM maakt alle relevante statistieken rond campagnes inzichtelijk

12 mei 2014

Koppel e-mail marketing slim met CRM en verhoog de kwaliteit en effectiviteit van uw campagnes
Veel bedrijven laten grote commerciële kansen op het gebied van e-mail marketing liggen. Eenvoudige koppeling met CRM maakt namelijk alle relevante statistieken rond campagnes inzichtelijk, de opmaak van html-mailings en nieuwsbrieven en het beheren van distributielijsten veel eenvoudiger en vergoot de mogelijkheden voor directe opvolging. Dat komt de kwaliteit en effectiviteit van uw campagnes enorm ten goede.Minder dan de helft (ongeveer 39%) van de organisaties die zich in Nederland bezighouden met e-mail marketing (Campagne Management) maakt gebruik van de mogelijkheden van CRM.

Totale direct marketing
Campagne Management (CM) is het totale proces van ontwerpen, plannen, controleren, beheersen en evalueren van direct marketingcampagnes en –acties. Het draait daarbij allemaal om klant- en transactiegegevens en communicatiedata, ofwel de contacthistorie. Uitnodigen van klanten en prospects voor beurzen via e-mail en verzending van nieuwsbrieven zijn voorbeelden van CM.

Koppeling vergroot inzicht
Bedrijven - en hun marketeers en sales-medewerkers - die hun bedrijfsvoering en resultaten willen optimaliseren, kiezen voor koppeling van een Campagne Management tool met het CRM-systeem, zodat de gecombineerde platformen duidelijk inzicht bieden in de wensen en status van klanten en prospects. Dat stelt u in de gelegenheid beter in te spelen op veranderende situaties en op maat tegemoet te komen aan de wensen van uw doelgroepen. Maar er zijn meer voordelen bij een dergelijke combinatie:

- alle statistieken rond campagnes over klik- en leesgedrag en bounces worden inzichtelijk;

- de opmaak van html-mailings en –nieuwsbrieven wordt veel eenvoudiger en van hoge kwaliteit;

- beheren en segmenteren van distributielijsten wordt sterk vereenvoudigd;
de mogelijkheden voor directe opvolging (multi-step campagnes) nemen toe;

- de kwaliteit van data is beter geborgd;

- mogelijkheden om stevige klant- en prospectrelaties op te bouwen en uit te bouwen nemen  toe door een duidelijker en vollediger beeld van uw klanten en een juiste timing van informeren;

- bouncemanagement is eenvoudig toepasbaar;

- gebruiksvriendelijkheid nodigt uit de vele mogelijkheden uit te proberen en te benutten.

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden en voordelen voor uw organisatie kunnen zijn, neem dan contact op met Eddy de Ridder, t. 06-46022566.